Gemeente wijst voorstel met experts af

De afgelopen week hebben wij als Bewonerscommissie Camera Obscura gepraat met de wethouder en met de Mix over ons voorstel van een expertsessie. Ze hebben ons voorstel afgewezen. Ze staan wél open voor een expertsessie, maar bedoelen daar iets anders mee.

Achtergrond: Wij hebben al vanaf het begin het idee dat het bij de Mix vooral gaat om aantal huizen en niet zozeer om de vraag wat goed is voor onze buurt. Is die vraag wel onderzocht? Zijn de mensen met kennis van onze buurt gehoord? De Mix gaat over mengen en verdichten. Maar aan welke randvoorwaarden moet verdichting en menging voldoen om een succes te zijn? Zijn er manieren waarop je wel of juist niet kan verdichten en mengen? Hoe verdicht en gemengd is onze buurt nu al, en is er een grens? Hoeveel groen mag het kosten? In de zoektocht naar antwoorden, hebben we daarom een voorstel ingediend bij de wethouder voor een meeting met experts.

Ons voorstel: zet een aantal experts bij elkaar (die mogen deels ook van de gemeente zijn), plus bewoners, én mensen van de Mix, om te zien of we samen randvoorwaarden kunt formuleren waar ieder nieuwbouwplan voor onze buurt aan moet voldoen. De Wijkraad steunt ons voorstel.

De gemeente en De Mix wilden hier wel aan meewerken, zeiden ze, en zo gingen we samen praten over de opzet van deze dag. We hadden zelfs al een paar experts gevonden die wilden meedoen.

Maar na een paar gesprekken is intussen duidelijk geworden dat de gemeente ons voorstel niet wil volgen. Zij willen wel een expertsessie, maar alleen om ideeën op te doen om de Mix beter te maken. Wij willen iets anders. Wij willen met experts zoeken naar randvoorwaarden voor ieder plan – ook voor de Mix – waarbij de kwaliteit en de leefbaarheid van de buurt vooropstaat.

We hebben heel direct gevraagd: wat als de experts iets adviseren wat niet past bij de ‘businesscase’ van de Mix, wat geeft dan de doorslag? Antwoord van de wethouder: dan moeten we toch luisteren naar de businesscase, we moeten realistisch zijn.

Kortom: de gemeente gaat niet mee met ons voorstel voor een expertsessie om afspraken te maken over wat goed is voor de leefbaarheid van de buurt.

We hebben gehoord dat De Mix gaat proberen ons plein te sparen. Dat is goed nieuws. Maar lukt dat nog steeds als er financiële tegenvallers komen? En is 190 extra huizen en parkeerplaatsen niet nog steeds veel te veel in deze dichtbevolkte buurt? Wat is het gevolg voor de leefbaarheid? Maar deze vragen staan niet voorop bij de gemeente, uiteindelijk is de “businesscase” leidend, hoe vaag die ook is. Dat vinden wij wel zorgelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *