Huurders Mitros

Een belangrijke taak van de Bewonerscommissie is het behartigen van de belangen van Mitros-huurders. In onze buurt gaat het dan specifiek om huurders van Mitros in de ‘Flat met Toekomst’ complexen (Camera Obscuradreef, Van Brammendreef, Taagdreef en Ebrodreef).

Als Bewonerscommissie komen wij op voor de gezamenlijke belangen van deze huurders. Bent u een Mitros-huurder en heeft u een probleem met uw appartement? Probeer dit dan eerst zelf met Mitros op te lossen, bijvoorbeeld door een klacht in te dienen of naar de klachtencommissie te gaan.

Lukt dit niet? Of hebben veel buren hetzelfde probleem? Samen staan we sterker. Vraag uw buren of zij dezelfde klachten hebben en verzamel hun informatie. En neem contact met ons op, dan kunnen wij de problemen bespreken met Mitros.

Het Huurders Netwerk Mitros helpt ons hierbij.