Gemeenteraad kritisch over huizen op het plein

Gisteravond hebben gemeenteraadsleden kritische vragen gesteld aan Mitros, BPD en de gemeente over ons plein en over de rest van De Mix.

Het goede nieuws is: de bouw van 16-20 woningen op het plein staat niet meer vast. De Mixpartners staan open voor andere ideeën van de Raad of van bewoners. Als het plan financieel maar wel haalbaar is.

Wat ‘financieel haalbaar’ betekent, blijft nog wel vaag, tot irritatie van de raadsleden.

Donderdag 3 oktober was er een speciale Raadsinformatiebijeenkomst van de gemeenteraad. De Utrechtse raad wilde meer informatie over de Mix en over ons plein.

Eerst mochten de gemeente, Mitros en BPD gezamenlijk hun plannen presenteren. Ze willen grond ruilen, niet alleen in onze buurt, maar ook Oudenoord, het voormalig Defensieterrein en de Merwedekanaalzone. Op de Camera Obscuradreef willen ze 80 woningen slopen en 160 terugbouwen (dat is dus nog 20 meer dan in de vorige versie van het plan), nog los van een sociale huurflat met 35 woningen op de plek van de squashbaan. Het is allemaal heel complex, vertelden ze, om het financieel haalbaar te maken en af te spreken wie precies wat inbrengt.

Toen raadsleden wilden weten wat ‘financieel haalbaar’ precies is, en wat ‘inbrengen’ betekent, kregen ze geen duidelijk antwoord. ‘Daar zijn we nog op aan het studeren’, was het antwoord. Er is alleen nog maar een intentieovereenkomst gesloten.

Kopen of schenken?

Maar als het gaat om ‘het plein inbrengen’, betekent dat dan dat de gemeente het plein aan Mitros/BPD verkoopt of schenkt? Daar kon de gemeente niet duidelijk op antwoorden. Maar het leek erop dat de gemeente het plein schenkt.

Dat is interessant om te weten. Dan kan de gemeente ook een ander stukje grond schenken, in plaats van het plein.

Waarom zijn die 16 koophuizen zo belangrijk?

Maya Bogers gaf een mooie presentatie over de visie van de bewonerscommissie. Zij maakte duidelijk wat er volgens ons is misgegaan in de communicatie en wat er niet goed is aan het plan. De belangrijkste vraag die wij als bewoners hebben: waarom huizen op het plein? Is dat omdat het goed is voor de buurt? (Daar hebben wij wel andere ideeën over) Of is de reden puur financieel? (Dat is toch vreemd, dat zo’n grote grondruil afhankelijk zou zijn van 16 koopwoningen).

Zij presenteerde ook het alternatieve plan van onze bewonerscommissie: een nieuwe brainstorm waarbij we niet de Mix als uitgangspunt nemen, maar de buurt. Samen met mensen die de wijk goed kennen (zoals het wijkbureau, afdeling Groen, afdeling Erfgoed, welzijnsorganiaties, de bewonerscommissie, de buurtvaders en de Wijkraad Overvecht) nadenken wat een goede manier is om te bouwen. En dán pas het plan uittekenen.

Het goede nieuws

Tijdens de discussie vroeg één van de gemeenteraadsleden: is het nu zeker dat er huizen komen op het plein of staan jullie open voor alternatieven?

Het antwoord was expliciet: we staan open voor alternatieven.

En dat was meteen het goede nieuws van de avond. Mitros/BPD/gemeente staan open voor ideeën over waar ze 16 koopwoningen zouden kunnen bouwen. Bijvoorbeeld ergens anders in het plangebied, een laag extra op de flat, of op een andere locatie. Ze zullen onderzoeken of suggesties haalbaar zijn en ze zullen dat vertellen tijdens de volgende Mixsessie in november (waar ook buurtbewoners aan deelnemen).

Heb jij een suggestie? Mail het ons!

En zo niet? Dan wordt het spannend, fluisterden verschillende raadsleden. Er is namelijk best wat irritatie onder raadsleden over de vaagheid van De Mix, en dan vooral de financiële kant ervan, bekende één van hen na afloop. ‘Als ze bij hun plan blijven om op het plein te bouwen, weet ik niet of de Gemeenteraad de deal wel gaat goedkeuren.’

Wij hopen dus dat we samen met Mitros en de gemeente alternatieven vinden zodat het plan goed wordt voor iedereen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *